Darbo teisė

Tipinių dokumentų parengimas:

  • Tipinės darbo sutarties, su papildomomis sąlygomis dėl konfidencialios informacijos apsaugos, nekonkuravimo, autorių teisių perleidimo darbdaviui, kompensacijos už mokymo išlaidas parengimas;

  • Konfidencialios informacijos sąrašo parengimas;

  • Informacinių ir telekomunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos (privaloma visoms įmonėms) parengimas;

  • Darbo apmokėjimo tvarka (privaloma visoms įmonėms, kuriose dirba virš 20 darbuotojų);

  • Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (privaloma visoms įmonėms, kuriose dirba virš 50 darbuotojų);

  • Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (privaloma visoms įmonėms, kuriose dirba virš 50 darbuotojų);

  • Darbo tarybos rinkimo tipiniai dokumentai (nuo 2018 01 01 privaloma visoms įmonėms, kuriose dirba virš 20 darbuotojų);

  • kiti tipiniai dokumentai.

Konsultacijos darbo teisės klausimais:

  • naujojo Darbo kodekso įgyvendinimo aktualijos;

  • ginčai su darbuotojais, jų taikus ir teisminis sprendimas.

Naujasis LR Darbo kodeksas įvedė daug pakeitimų, kurie aktualūs visoms įmonėms, turinčioms bent 1 darbuotoją. Siūlome pasikonsultuoti, kokie reikalavimai taikomi jums ir kaip mes galime jums padėti.

Patenkinti klientai: Alnos grupės įmonės, UAB “Baltic Clipper”, UAB “Baltic ILP”, UAB “Green Hotel”

TEISINĖS PASLAUGOS

column1-image1Įmonių teisė ir įmonių konsultavimas

column2-image1Intelektinė nuosavybė, IT teisė ir komercinių paslapčių apsauga

column3-image1Asmens duomenų apsauga

column1-image2Darbo teisė

column2-image1Atstovavimas teisme

column3-image1Mokymai

Turite klausimų? Kreipkitės

SUSISIEKTI